Upute i prijava sažetaka

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 30.04.2018.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici kongresa. 

Upute:

Rok za prijavu radova: 30.04.2018.

Obavijest o prihvaćanju radova: 25.04.2018.

IDI NA PRIJAVU SAŽETAKA